Kindercoach

Als kindercoach werk ik met kind / ouders rond een hulpvraag die aandacht nodig heeft. 

Deze hulpvraag kan vanuit de ouders komen, vanuit het kind, vanuit beiden. 

Ik beschik over tools en vaardigheden om kind, ouders weer krachtig te maken zodat ze zelfstandig verder op weg kunnen gaan.  zie Krachtige inspiratie

Een traject bij een kindercoach is van korte duur. We werken aan wat op het moment als obstakel wordt ervaren. 

Soms kan er na een sessie al verandering optreden of de hulpvraag grotendeels al beantwoord zijn. 

De meeste trajecten nemen drie à 5 sessies in beslag. Elke sessie wordt bekeken hoe het kind alles ervaart en in zich opneemt.

Na 3 sessies volgt er een oudergesprek en wordt er bekeken of de hulpvraag nog dezelfde is of deze is opgelost.

Ik ben geen therapeut. Ik bekijk met u of ik de aangewezen persoon ben om aan de hulpvraag te werken. Is dit niet het geval zoek ik met u verder en verwijs ik door.  

 

Werkervaring

 

* sinds sept.1995 actief in het onderwijs 

 • kleuterjuf bij alle leeftijden gedurende 11 jaren
 • turnjuf bij kleuters 
 • zorgjuf gedurende 10 jaren - heden 
 • kleuterjuf bij 4 - jarigen sept 2017 - heden 

* creadingkindercoaching 

 • kinderfeestjes (2012 - 2017)
 • bodymapcoach (2015-2016)
 • boostdagen (2015-2016)
 • bodymaptrainer (2015 - heden) 
 • workshops (2016 - heden) 
 • kindercoaching (2017 - heden)
 • krachtkampjes (2016 - heden) 

* Kleuterkracht vanaf 3 mei 2018