Kennismaking

Via telefoon of mail 

We bespreken kort de problematiek en maken een afspraak voor een intakegesprek. 

Voor bewegingstrajecten krijgt u ook een vragenlijst toegestuurd om vooraf in te vullen. 

 

Intakegesprek

Tijdens een intake-gesprek hebben we de kans om mekaar beter te leren kennen en kunnen we aanvoelen of er al dan niet een klik is. Een goed gevoel is de basis van een goede begeleiding.

We bespreken de hulpvraag en ik bekijk of ik de juiste persoon ben om jullie te begeleiden. Mocht dit niet het geval zijn ga ik samen met julle verder op zoek. Uw kind is bij dit intakegesprek niet aanwezig.  

Voor de bewegingstrajecten verloopt de intake met een globale screening en is het kind wel aanwezig. Vooraf krijgt u ook een motorische vragenlijst toegestuurd. 

 

Kindsessies

Voor kindercoaching gebeuren de kindsessies met het kind alleen, zonder aanwezigheid van de ouders. 

Het aantal kindsessies hangt af van de hulpvraag en hoe het kind op de sessies reageert. 

Tijdens de startsessie maak ik kennis met uw kind en onderzoek ik of de hulpvraag overeenstemt met die van u als ouder. Ik gebruik tijdens deze sessie creatieve technieken. 

U bent als ouder niet aanwezig tijdens deze sessies, tenzij dit nodig is. Ik ben voor uw kind een vertrouwenspersoon. Uw kind moet zich vrij kunnen uiten en veilig voelen bij mij. Ik overleg met uw kind of er al of niet iets over de sessie gezegd wordt na afloop er van. 

Na een drietal sessies volgt er een oudergesprek. We bespreken dan het verloop van het traject en of iets al dan niet veranderd is, of de hulpvraag nog van toepassing is, hoe uw kind het traject ervaart. Het oudergesprek bespreek ik vooraf ook met uw kind. 

Actieve deelname van zowel kinderen als ouders is belangrijk bij het slagen van een traject. Het kan zijn dat u als ouder opdrachten krijgt die kunnen bijdragen aan een positieve evolutie van het traject. 

Voor de bewegingstrajecten werk ik met het ontwikkelingslab van bodymap en SAQ eEMP.  

Bij een bewegingstraject krijgt het kind elke sessie huiswerk mee naar huis. Dit is aangepast aan de leefwereld van het kind en wordt ingezet in zijn speelomgeving. Dagelijks oefenen is een must, ongeveer 10 minuten per dag. Op die manier krijgt het lichaam tijd om de oefeningen goed te automatiseren en op te slaan. 

Ouders zijn tijdens de bewegingssessies aanwezig bij de kleuters, bij de oudere kinderen werken we zonder aanwezigheid van de ouders.