Bodymaptrainer www.bodymap.be

Bij Kleuterkracht werken we met het ontwikkelingslab van Bodymap. Het ontwikkelingslab helpt mij als trainer om jouw kind een op maat gemaakt bewegingstraject samen te stellen.

Een woordje uitleg

Steeds meer wordt er van sommige kinderen gezegd dat ze op school opvallen in hun gedrag, werkhouding, vaardigheden. 

Een paar voorbeelden: 

Moeilijk stilzitten, concentratie, afgeleid zijn, frullen, pengreep, moelijke fijne motoriek, moeilijke grote motoriek, over eigen voeten vallen, hardhandig omgaan met speelgoed of vriendjes, moeilijkheden met lezen, tellen, moeilijk onthouden, weinig zelfvertrouwen, angsten, moeite met links en rechts, hangen aan de tafel, moeite om een bal op te vangen, zwemmen en fietsen verloopt niet vlot  ... 

We verwachten van kinderen dat ze leren en spelen zonder bovengenoemde kenmerken. 

Een onrijp zenuwstelsel ligt vaak aan de basis van deze kenmerken. 

De houdingen en bewegingen van het kind zijn niet onder controle door de aanwezigheid van een aantal reflexen. Daardoor kan een kind voor bepaalde vaardigheden en opdrachten nog niet klaar zijn.  

Met reflexintegratie gaan we via oefeningen en spelvormen proberen om deze reflexen te integreren. 

We baseren ons hiervoor oa op de bewegingspatronen van SAQ eEMP. We werken met het ontwikkelingslab van Bodymap. 

 

Bewegingstrajecten

Een bewegingstraject is op maat gemaakt van het kind. Via spelopdrachten en oefeningen gaat het kind bewegingspatronen integreren en eigen maken. De integratie is nodig om vaardigheden die nodig zijn voor het leren te kunnen beheersen en uit te voeren. 

Trajectverloop

  1. Intake met vragenlijst en persoonlijk gesprek
  2. uitgebreide screening 
  3. Bewegingssessies om de 3 à 4 weken

De screening zal duidelijk maken of de werkpunten voldoende aangepakt kunnen worden met een traject. De ervaring leert dat er na een aantal sessies bij een kind al duidelijke veranderingen optreden in de houding, in het gedrag. Blijkt dit niet zo te zijn of loopt het stroef dan zoeken we verder naar oplossingen en verwijs ik eventueel door. Ik coach kind en ouders tijdens dit traject. Ik geef geen therapie. 

Voor het slagen van dit traject is interactie van de ouders noodzakelijk. Uw kind krijgt na een sessie huiswerk mee. Het is belangrijk voor het slagen van het traject dat de oefeningen dagelijks een tiental minuten gedaan worden. 

Omdat een bewegingstraject speels en creatief is zullen de oefeningen zoveel mogelijk worden gekozen zodat ze in het dagelijkse spel van uw kind geïntegreerd worden. 

Regelmatig krijgt uw kind ook spelmaterialen mee naar huis om thuis mee te oefenen. 

Aanmelden kan via heidi@kleuterkracht.be  of 0475659234